Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

 
 
 

 

Polityka jakości


Strategią Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, Handlowego i Usługowego AXIOM Sp. z o. o. jest świadczenie usług na poziomie pozwalającym spełnić oczekiwania wszystkich klientów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższej jakości oferowanych towarów oraz stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych   i technologicznych.

Realizacja przyjętej strategii odbywa się w oparciu o corocznie opracowywany plan finansowo-rzeczowy oraz wyznaczenie mierzalnych celów dla procesów, takich jak:

  • wzrost ilości odbiorców oraz wartości sprzedaży,
  • rozszerzenia oferty towarowej przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnego stanu zapasów,
  • ograniczenie wartości niedoborów i szkód oraz wartości towarów niezgodnych,
  • ograniczenie do minimum wskaźnika reklamacji zarówno ze strony klientów, jak też w stosunku  do dostawców.


Ocena sprawności funkcjonowania procesów prowadzona jest poprzez okresową analizę wskaźników oraz przegląd prawidłowości doboru współpracujących z nami producentów, dostawców i usługodawców.

Podstawowym kryterium oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakości jest analiza wykonania założonych wskaźników planu rocznego, z której wnioski  pozwalają na podjęcie działań doskonalących procesy w firmie, a w szczególności spełnienie wymagań naszych klientów.

Zarząd Przedsiębiorstwa AXIOM deklaruje spełnienie potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów poprzez stworzenie każdemu pracownikowi warunków i klimatu dla zrozumienia swoich zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów i usług oraz indywidualną wzorową obsługę każdego klienta.